Tłumacz języka migowego

Usługa tłumacza migowego, jaką oferujemy w naszych marketach, umożliwia połączenie się z osobą, która będzie pośrednikiem pomiędzy niesłyszącym klientem a naszym pracownikiem. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz w pełni skorzystać z naszych usług. Kontakt z tłumaczem możliwy jest przez cały tydzień w godzinach otwarcia sklepu.

Dostępne usługi